5 december 2019 – Origo Quest 1 A (indikativt)

NAV 181.834667
2019 YTD 10.43%
3 år -0.08%

Årlig avkastning sedan start

per 29 november 2019

9.84%