HandelsdagSista dag för anmälan om teckning (köp)Sista dag för anmälan om inlösen (sälj)
30 december 201919 december 201928 november 2019
31 januari 202024 januari 20202 januari 2020
28 februari 202021 februari 202031 januari 2020
31 mars 202024 mars 20203 mars 2020
30 april 202023 april 202031 mars 2020
Teckning (köp) idagInlösen (sälj) idag
Om anmälan om teckning (köp) inkommer till oss idag kommer den utföras per den 30 december 2019. Om anmälan om inlösen (sälj) inkommer till oss idag kommer den utföras per den 31 januari 2020.